Προσαρμογή του Firefox

Add-ons let millions of Firefox users enhance their browsing experience. If you know HTML, JavaScript, and CSS, you already have all the necessary skills to make a great add-on.

Μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο

Μετατροπή επέκτασης Chrome

Firefox supports WebExtension APIs, which in most cases are compatible with the extension APIs supported by Chrome, Opera and Edge, so your extensions will run in Firefox with just a few changes.

Μάθετε πώς

Δημοσιεύστε το πρόσθετό σας

Have an add-on ready? Submit your extension or theme to be listed on addons.mozilla.org or sign and distribute your extension on your own.

Είσοδος

Γράψτε μια βάση κώδικα για πολλά προγράμματα περιήγησης

With the WebExtensions API, it’s easy to create extensions that will run on Firefox, Chrome, Opera, and Edge with only a few small changes. Learn more about the differences in extension development between the four major browsers and how you can make your extension cross-browser compatible.

View Best Practices for Cross-Browser Development

Τελευταίες ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα στο ιστολόγιό μας

Εργαλεία