Οι επεκτάσεις είναι σαν εφαρμογές για το Firefox.

Προσθέτουν λειτουργίες στο Firefox για ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο διασκεδιαστική περιήγηση.

Προτεινόμενες επεκτάσεις
 • HTTPS Everywhere

  HTTPS Everywhere

  Encrypt the web! HTTPS Everywhere is a Firefox extension to protect your communications by enabling HTTPS encryption automatically on sites that are known to support it, even when you type URLs or follow links that omit the https: prefix.

  756.253 χρήστες

 • Video Background Play Fix

  Video Background Play Fix

  Some sites may not work with Firefox for Android video background play feature. This add-on provides a quick fix by blocking the Page Visibility API and the Fullscreen API.

  72.732 χρήστες

 • YouTube High Definition

  YouTube High Definition

  YouTube High Definition is a powerful tool that automatically plays all YouTube videos in HD, changes video player size, offers auto-stop and mute, and much more.

  129.841 χρήστες

 • Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery is a powerful privacy extension. Block ads, stop trackers and speed up websites.

  1.218.838 χρήστες

 • Google Search Fixer

  Google Search Fixer

  Override the user-agent string presented to Google Search pages to receive the search experience shown to Chrome.

  44.720 χρήστες

 • AdGuard AdBlocker

  AdGuard AdBlocker

  Ο Adguard AdBlocker ουσιαστικά μπλοκάρει κάθε τύπου διαφημίσεις σε όλες τις ιστοσελίδες, ακόμα και στο Facebook, στο YouTube, και σε άλλα!

  522.841 χρήστες

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  1.008.705 χρήστες

 • Dark Reader

  Dark Reader

  Dark mode for every website. Take care of your eyes, use dark theme for night and daily browsing.

  629.206 χρήστες

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  178.744 χρήστες

 • NoScript

  NoScript

  Η καλύτερη ασφάλεια που μπορεί να έχει ο περιηγητής σας! Επιτρέπει την εκτέλεση JavaScript, Java και άλλου εκτελέσιμου περιεχόμενου μόνο από ιστότοπους που εμπιστεύεστε.

  392.759 χρήστες