3 587 análises
  • Very Good
  • I could not lock the tracker individually the button does not work.
    Hi there, it sounds like the site may be set to either "trusted" or "restricted" which stops individual blocker control. Would you mind sending an email to support@ghostery.com so we can look into this further? Thanks!
  • Autor wykonał dużą pracę aby nas zabezpieczyć w sieci. Wszystko co obok pisze się o tym Rozszerzeniu jest prawdą!.
    Dziwię się niektórym opiniodawcom, tak krytycznym. Sądzę, że te opinie pisane są raczej w zdenerwowaniu. Pewien jestem, że Autor będzie wdzięczny za każdą opinię krytyczną, przedstawioną tak by mógł usprawnić swoją ciężką pracę. Ale nie szukajmy dziury w całym!. Rozszerzenie jest naprawdę OK!.
  • First rate in rescuing me from ads that try to take over my PC.