צלמית של Save as PDF

Save as PDF 1.10 ‏תומך ב־Firefox 57 ומעלה

מאת Pdfcrowd Team

Lets you download web pages as PDF in one click.