דירוג החוויה שלך
מהי רמת שביעות רצונך מהשימוש ב־Big killer 1?

דירוג הכוכבים נשמר