Icono de Fjalori shqip

Fjalori shqip 1.6.9

por apolo

Fjalor drejtshkrimor për Firefox , Thunderbird, SeaMonkey etj.