Εικονίδιο του Exif Viewer

Exif Viewer 2.01 Απαιτεί επανεκκίνηση

από Alan Raskin

Displays the Exif and IPTC data in local and remote JPEG images.