Επεκτάσεις

Εξερευνήστε ισχυρά εργαλεία και δυνατότητες για να προσαρμόσετε το Firefox και να το κάνετε ολοκληρωτικά δικό σας.

Εξερεύνηση όλων των κατηγοριών
Προτεινόμενες επεκτάσεις
 • Dark Background and Light Text

  Dark Background and Light Text

  Makes every page (or only pages that you want) to have light text on dark background. Exact colors are customizable.

  45.041 χρήστες

 • Tranquility Reader

  Tranquility Reader

  Makes a Web Page readable.

  6.260 χρήστες

 • ScrollAnywhere

  ScrollAnywhere

  Scroll page without touching scroll-bar! Press Middle (Right / Left) mouse button anywhere on the page to scroll page just like with scrollbar. Scroll Anywhere features also: - "grab and drag" scrolling - The Momentum auto-scroll

  6.456 χρήστες

 • Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery is a powerful privacy extension. Block ads, stop trackers and speed up websites.

  1.332.397 χρήστες

Πιο υψηλά βαθμολογημένες επεκτάσεις
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω "δωρεάν" διανομής περιεχόμενου. Αποτρέπει κλήσεις προς εξωτερικά δίκτυα όπως οι βιβλιοθήκες της Google και σερβίρει τοπικά αρχεία για σωστή προβολή ιστοσελίδων. Συμπληρώνει συνήθη πρόθετα αποκλεισμού.

  229.556 χρήστες

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  153.168 χρήστες

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  32.110 χρήστες

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  830.715 χρήστες

Δημοφιλείς επεκτάσεις
 • Dark Reader

  Dark Reader

  Dark mode for every website. Take care of your eyes, use dark theme for night and daily browsing.

  311.802 χρήστες

 • Tranquility Reader

  Tranquility Reader

  Makes a Web Page readable.

  6.260 χρήστες

 • Block Site

  Block Site

  A customizable password protected website blocker and redirector

  22.243 χρήστες

 • ClearURLs

  ClearURLs

  Remove tracking elements form URLs.

  8.288 χρήστες