Επεκτάσεις

Εξερευνήστε ισχυρά εργαλεία και δυνατότητες για να προσαρμόσετε το Firefox και να το κάνετε ολοκληρωτικά δικό σας.

Εξερεύνηση όλων των κατηγοριών
Προτεινόμενες επεκτάσεις
 • Worldwide Radio

  Worldwide Radio

  Listen to live radio stations from around the world!

  60.557 χρήστες

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  30.365 χρήστες

 • Snap Links Plus

  Snap Links Plus

  Select a number of links with a rectangle and open them in new tabs. You can also lasso checkboxes to quickly check or uncheck them. Works with radio buttons as well.

  28.509 χρήστες

 • Smart HTTPS

  Smart HTTPS

  Automatically changes HTTP addresses to the secure HTTPS, and if loading encounters error, reverts it back to HTTP.

  20.004 χρήστες

Πιο υψηλά βαθμολογημένες επεκτάσεις
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω "δωρεάν" διανομής περιεχόμενου. Αποτρέπει κλήσεις προς εξωτερικά δίκτυα όπως οι βιβλιοθήκες της Google και σερβίρει τοπικά αρχεία για σωστή προβολή ιστοσελίδων. Συμπληρώνει συνήθη πρόθετα αποκλεισμού.

  208.713 χρήστες

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  134.161 χρήστες

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  30.365 χρήστες

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  715.169 χρήστες

Δημοφιλείς επεκτάσεις
 • User-Agent Switcher and Manager

  User-Agent Switcher and Manager

  Spoofs User-Agent strings of your browser with a new one globally, randomly or per hostname

  155.663 χρήστες

 • Block Site

  Block Site

  A customizable password protected website blocker and redirector

  16.869 χρήστες

 • Dark Reader

  Dark Reader

  Dark mode for every website. Take care of your eyes, use dark theme for night and daily browsing.

  202.586 χρήστες

 • ScrollAnywhere

  ScrollAnywhere

  Scroll page without touching scroll-bar! Press Middle (Right / Left) mouse button anywhere on the page to your scroll page just like with scrollbar. Scroll Anywhere features also: - "grab and drag" scrolling - The Momentum auto-scroll

  5.613 χρήστες