Επεκτάσεις

Εξερευνήστε ισχυρά εργαλεία και δυνατότητες για να προσαρμόσετε το Firefox και να το κάνετε ολοκληρωτικά δικό σας.

Εξερεύνηση όλων των κατηγοριών
Προτεινόμενες επεκτάσεις
 • AdBlocker for YouTube™

  AdBlocker for YouTube™

  Remove all annoying ads from YouTube.

  294.250 χρήστες

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  33.975 χρήστες

 • Undo Close Tab

  Undo Close Tab

  Allows you to restore the tab you just closed with a single click—plus it can offer a list of recently closed tabs within a convenient context menu.

  41.019 χρήστες

 • Dark Reader

  Dark Reader

  Dark mode for every website. Take care of your eyes, use dark theme for night and daily browsing.

  377.911 χρήστες

Πιο υψηλά βαθμολογημένες επεκτάσεις
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω "δωρεάν" διανομής περιεχόμενου. Αποτρέπει κλήσεις προς εξωτερικά δίκτυα όπως οι βιβλιοθήκες της Google και σερβίρει τοπικά αρχεία για σωστή προβολή ιστοσελίδων. Συμπληρώνει συνήθη πρόθετα αποκλεισμού.

  249.319 χρήστες

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  173.905 χρήστες

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  33.975 χρήστες

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  877.158 χρήστες

Δημοφιλείς επεκτάσεις
 • ClearURLs

  ClearURLs

  Remove tracking elements from URLs.

  14.577 χρήστες

 • Privacy Possum

  Privacy Possum

  Privacy Possum monkey wrenches common commercial tracking methods by reducing and falsifying the data gathered by tracking companies.

  121.953 χρήστες

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  33.975 χρήστες

 • Cookie Quick Manager

  Cookie Quick Manager

  An addon to manage cookies (view, search, create, edit, remove, backup, restore, protect from deletion and much more). Firefox 57+ is supported.

  44.224 χρήστες