Historie verzí doplňku tabPreLoader

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.8.2 14.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 57.0a1 a novější, Firefox 57.0a1 a novější

If next neighbor have been loaded immediately reload rest of tabs.

Verze 0.8.1 14.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 57.0a1 a novější, Firefox 57.0a1 a novější

Load nearest neighbor tabs after half of grace period

Verze 0.8.0 12.8 KiB Podporuje Firefox pro Android 57.0a1 a novější, Firefox 57.0a1 a novější

Verze 0.7.2 13.6 KiB Podporuje Firefox pro Android 38.0a1 - 56.*, Firefox 38.0a1 - 56.*

Fix bug. Switch from cfx to jpm
Mark current page as being reloaded
Try to start reloading neighboring tabs at startup of firefox
Implementing support of new feature developed in https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1333046
Cleanup xpi