Historie verzí doplňku tabPreLoader

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.5.0 9.5 kB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 33.0, Firefox 21.0 a novější

Add options for a grace period before neighboring tabs are preloaded if the current tab is still loaded. Also using Android neighboring tabs should be preloaded in any case.

Verze 0.4 163.4 kB Podporuje Firefox pro Android 25.0 - 29.*, Firefox 19.0 a novější

Enhance Android version: Try to perload tab if title is "about:blank"

Verze 0.3 163.3 kB Podporuje Firefox pro Android 25.0 - 27.0, Firefox 19.0 a novější

First Android version

Verze 0.2 162.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější