Historie verzí doplňku Similar Sites - Find The Best Related Websites

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.0.3 530.4 KiB Podporuje Firefox 29.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

SimilarSites 3.0 introduces a completely new, modern design for ease-of-use, less strained eyes, and simplicity.
Enjoy!

Verze 2.1.1-signed 133.6 KiB Podporuje Firefox 10.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Bug fixes

Verze 1.0.33.1-signed 124.1 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Fixed performance issues.

Verze 1.0.31.1-signed 124.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Fix small bugs

Verze 1.0.28.1-signed 92.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

*Bug fixing
*Performance issues

Verze 1.0.26.1-signed 91.8 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Add Loading icon
Add close button
Improve performance
Add an "No results" message

Verze 1.0.25.1-signed 87.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Bug Fix

Verze 1.0.22.1-signed 80.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

BUG FIX