Historie verzí doplňku Remove Visited Link

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4 6.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 50.0 a novější, Firefox 50.0 a novější

Build with WebExtensions.

Verze 0.3.1.1-signed.1-signed 179.8 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 47.*

Repacked with add-on SDK 1.14.

Verze 0.3.1-signed.1-signed 177.2 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 22.*

Stopped using a deprecated API nsIGlobalHistory2.