Historie verzí doplňku Remove Visited Link

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.1.1-signed 175.5 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Repacked with add-on SDK 1.14.

Verze 0.3.1-signed 173.0 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Stopped using a deprecated API nsIGlobalHistory2.

Verze 0.2.1-signed 173.0 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Fixed the processing of removing a visited link color.

Verze 0.1.1.1-signed 172.8 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější