Historie verzí doplňku Oriya Spell Checker

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.1-typefix 13.1 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 51.*, Mobilní 1.1 - 4.0.*, SeaMonkey 1.1 - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*

Verze 0.3 13.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 45.*, Mobilní 1.1 - 33.0, SeaMonkey 1.1 - 2.30, Thunderbird 2.0a1 - 33.0

Added support for all applications and updates to the Mozilla development versions.

If you find a wrong word or some other error, please forward
to be fixed in next release.

Verze 0.1 14.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 4.0b4, SeaMonkey 1.1 - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*