Historie verzí doplňku MathML Copy

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1 14.3 kB Podporuje Firefox 26.0a2 a novější, SeaMonkey 2.35 a novější

- Add a "copy annotation" submenu to expose all the annotation/annotation-xml. See https://github.com/fred-wang/Mathzilla/issues/28

Verze 1.0 12.7 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější, SeaMonkey 2.35 a novější

- Do not show the "Copy TeX" item when it is not provided in the MathML source.
- Trim whitespace in the TeX source

Verze 0.4 12.4 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

- Localization for Hindi and Marathi
- Upgrade to add-on sdk 1.16

Verze 0.3 11.9 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější, Mobilní 21.0 a novější

New translations:
- Hungarian
- Chinese

Verze 0.2 11.5 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Adding localization support:
- Arabic
- French
- Portuguese
- Brazilian Portuguese
- German
- Spanish

Verze 0.1 10.0 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější