Historie verzí doplňku MathML Copy

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.2 29.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 48.0 a novější

* Fix homepage URL (https://github.com/fred-wang/webextension-mathml-copy/pull/8)
* Improve communication between background & content scripts, in particular:
1) Ensure that set-clipboard-data script works when there are several frames in the tab.
2) Prevent the get-mathml-data script from sending messages until the background script announces it is ready (https://github.com/fred-wang/webextension-mathml-copy/issues/6#issue-224192744).

Verze 1.3.1 29.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 48.0 a novější

- Migrate to WebExtensions format

Verze 1.3 11.7 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 - 56.*

- Remove the "Copy as TeX" item to save some space now that it is subsumed by the "Copy Annotation" menu.

Verze 1.2 12.9 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 - 56.*

- Migrate to JPM

Verze 1.1.1-signed 14.0 KiB Podporuje Firefox 26.0a2 - 44.*, SeaMonkey 2.35 - 2.37

- Add a "copy annotation" submenu to expose all the annotation/annotation-xml. See https://github.com/fred-wang/Mathzilla/issues/28

Verze 1.0.1-signed 12.4 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 36.*, SeaMonkey 2.35 - 2.36

- Do not show the "Copy TeX" item when it is not provided in the MathML source.
- Trim whitespace in the TeX source

Verze 0.4.1-signed 12.1 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 31.0

- Localization for Hindi and Marathi
- Upgrade to add-on sdk 1.16

Verze 0.3.1-signed 11.6 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 30.0

New translations:
- Hungarian
- Chinese