Historie verzí doplňku MathML Copy

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1 29.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 - *, Firefox 48.0 a novější

- Migrate to WebExtensions format

Verze 1.3 11.7 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

- Remove the "Copy as TeX" item to save some space now that it is subsumed by the "Copy Annotation" menu.

Verze 1.2 12.9 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

- Migrate to JPM

Verze 1.1.1-signed 14.0 KiB Podporuje Firefox 26.0a2 a novější, SeaMonkey 2.35 a novější

- Add a "copy annotation" submenu to expose all the annotation/annotation-xml. See https://github.com/fred-wang/Mathzilla/issues/28

Verze 1.0.1-signed 12.4 KiB Podporuje Firefox 21.0 a novější, SeaMonkey 2.35 a novější

- Do not show the "Copy TeX" item when it is not provided in the MathML source.
- Trim whitespace in the TeX source

Verze 0.4.1-signed 12.1 KiB Podporuje Firefox 21.0 a novější

- Localization for Hindi and Marathi
- Upgrade to add-on sdk 1.16

Verze 0.3.1-signed 11.6 KiB Podporuje Firefox 21.0 a novější, Mobilní 21.0 a novější

New translations:
- Hungarian
- Chinese