Historie verzí doplňku Keepa.com - Amazon Price Tracker

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.63 23.0 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Added:
- SalesRank support

Fixed
- Wishlist import

Verze 1.45 17.7 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Fix for Amazons new design.

Verze 1.36 17.8 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

bug fix release

Verze 1.11 18.4 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

The Keepa Box should cause less interface issues on Amazon pages and have less problems with multiple versions of a product.

Verze 1.08 16.4 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Fixed an issue where the Keepa Box was displayed within a rental buying box.

Verze 1.04 16.1 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Verze 1.03 16.1 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

* minor Firefox 18 compatibility fixes

Verze 0.70 15.4 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější