Historie verzí doplňku Keepa.com - Amazon Price Tracker

14 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.0 55.8 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 - *, Firefox 50.0 a novější

Mobile graph improvements.

Verze 2.96 55.6 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 - *, Firefox 50.0 a novější

Various bug fixes and Firefox for Android compatibility improvements

Verze 2.90 57.1 KiB Podporuje Firefox 48.0 a novější

Fixed Keepa Box positioning on several product page types.

Verze 2.78 56.8 KiB Podporuje Firefox 48.0 a novější

Price graph overlay is now configurable.

Verze 2.77 56.7 KiB Podporuje Firefox 48.0 a novější

Bug fixes

Verze 2.75 56.6 KiB Podporuje Firefox 48.0 a novější

fixed welcome message popup on every Firefox start caused by some privacy settings

Verze 2.74 53.4 KiB Podporuje Firefox 48.0 a novější

- desktop notifications are finally working again
- price graphs when hovering products on Amazon
- show stock count on offer listing pages for some offers
- fixed unrecognized product page designs

Verze 2.40 15.8 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 56.*

Now works on new Amazon product page layouts.
Fixed conflict with the X-Notifer Add-on.

Verze 2.29 15.0 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 46.*

* fixed Keepa Box insertion on Amazon offer pages

Verze 1.91 13.5 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 45.0

Added support for Amazon India.

Verze 1.75 12.8 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 42.*

Fix:
Amazon changed their product page design again. Keepa Box was not showing.

Verze 1.74 12.8 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 42.0

Fixed
- product version selection on Amazon product pages.

Removed
- broken browser notifications (price alerts). Will be added again in the next version.

Verze 1.72.1-signed 12.2 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 18.0

- supports new Amazon product page layout
- browser notifications are now instant and are opened in a new tab

Verze 1.63.1-signed 22.5 KiB Podporuje Firefox 18.0 - 40.0

Added:
- SalesRank support

Fixed
- Wishlist import