Historie verzí doplňku Keepa.com - Amazon Price Tracker

12 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.84 58.2 kB Podporuje Firefox 48.0 a novější

Fixed Keepa Box positioning on music product pages.

Verze 2.78 58.2 kB Podporuje Firefox 48.0 a novější

Price graph overlay is now configurable.

Verze 2.77 58.0 kB Podporuje Firefox 48.0 a novější

Bug fixes

Verze 2.75 58.0 kB Podporuje Firefox 48.0 a novější

fixed welcome message popup on every Firefox start caused by some privacy settings

Verze 2.74 54.7 kB Podporuje Firefox 48.0 a novější

- desktop notifications are finally working again
- price graphs when hovering products on Amazon
- show stock count on offer listing pages for some offers
- fixed unrecognized product page designs

Verze 2.40 16.2 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Now works on new Amazon product page layouts.
Fixed conflict with the X-Notifer Add-on.

Verze 2.29 15.3 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

* fixed Keepa Box insertion on Amazon offer pages

Verze 1.91 13.9 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Added support for Amazon India.

Verze 1.75 13.1 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Fix:
Amazon changed their product page design again. Keepa Box was not showing.

Verze 1.74 13.1 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Fixed
- product version selection on Amazon product pages.

Removed
- broken browser notifications (price alerts). Will be added again in the next version.

Verze 1.72.1-signed 12.5 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

- supports new Amazon product page layout
- browser notifications are now instant and are opened in a new tab

Verze 1.63.1-signed 23.0 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Added:
- SalesRank support

Fixed
- Wishlist import