Historie verzí doplňku Integrated Inbox for Gmail and Google Apps

83 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.7.4.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Verze 3.7.3.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 26.0 a novější

*** Bug Fix Release ***

Verze 3.7.2.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Verze 3.7.0.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 21.0 a novější

*New Integrations for Plus and Pro Users: Instapaper and Zoho CRM (by request)
*Fixed contacts support
*Other minor but fixes

Verze 3.5.2.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Verze 3.5.1.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 3.4.15.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Bug Fixes

Verze 3.4.12.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 3.4.9.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 3.4.7.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Minor Bug Fixes
** Known Issue ** Search is broken in Google Voice

Verze 3.4.3.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 3.4.2.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Verze 3.4.1.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 21.0 a novější

New: Dropbox for Pro
New: Instapaper for Plus

Critical: Loading bug with Firefox 28

Major: Google Voice deader hider fixed
Major: Gmail header change related bugs
Major: Fixed Google Plus notification count

Minor: Detection of Gmail language bug

Verze 3.4.0.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 23.0 a novější

New: Dropbox for Pro
New: Instapaper for Plus

Critical: Loading bug with Firefox 28

Major: Google Voice deader hider fixed
Major: Gmail header change related bugs
Major: Fixed Google Plus notification count

Minor: Detection of Gmail language bug

Verze 3.3.4.1-signed 2.0 MB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Updates:
* New: Addon Button for Quick Loading
* Major: Google Music Load Issues
* Minor: Page Title Issues

Verze 3.3.0.1-signed 2.2 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

New: Evernote Support!
Major: Fix for users using RHS Chat
Minor: Fixed Google Groups Favicon
Minor Fixed Issues with Page Title

Verze 3.2.3.1-signed 2.2 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Quick fix for change in Google header bar that prevented the access to Integrated Inbox settings.

Verze 3.2.2.1-signed 2.2 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Change Log:
New: Feedly and Twitter unread counts in Integration Title and Page Title

Critical: Fix for Gmail Header change that hid settings menu.

Major: Fix for floating mail toolbar when scrolling
Major: Fix for unread item counts when using Gmail's tabbed inbox

Verze 3.2.0.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Added: Twitter and YouTube

Critical: Support for new Google Bar

Major: Improved performance by remove mutations
Major: Free users no longer getting accidental expiration messages

Minor: Fixed bug with Auto Expander settings not being stored
Minor: Added preferences to debug log messages

Verze 3.1.2.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

* Added support for Feedly and Google.com
* Many bug fixes

Verze 3.0.13b1 2.1 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Fixes Mailbox Toolbars not scrolling.

Verze 3.0.12.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 3.0.11.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 3.0.8.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze 3.0.7.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Integrated Gmail is now Integrated Inbox for Gmail and Google Apps! Version 3.0 brings exciting new integrations and configuration options at your finger tips.

Verze 3.0.6.1-signed 2.1 MB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Integrated Gmail is now Integrated Inbox for Gmail and Google Apps! Version 3.0 brings exciting new integrations and configuration options at your finger tips.

Verze 2.8.9.1-signed 317.6 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější

Verze 2.8.8.1-signed 318.5 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější

Verze 2.8.7.1-signed 318.4 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější

Verze 2.8.6.1-signed 318.5 kB Podporuje Firefox 8.0 a novější