Historie verzí doplňku ImTranslator - Překladač, Slovník, Hlas

83 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 10.30 317.3 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Redesigned the Pop-up Bubble window.
 • Implemented new technique of positioning the translation button and Pop-up window.
 • Improved the stability of the translation algorithm.
 • Optimized the splitting procedure in the Translation History.
 • Added new module to manage data in the Translation History.
 • Updated Serbian localization.Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 10.29 334.1 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Improved the stability of the translation algorithm.
 • Optimized the splitting procedure in the Translation History


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 10.25 335.6 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Added the 'Lock-in language' checkbox to secure the source language in ImTranslator application.
 • Adjusted the appearance of the Pop-up Bubble in the websites such as Google, Amazon, eBay.
 • Enlarged font in the Pop-up Bubble translation window.
 • Improved the Pop-up Bubble behavior for long scrolling sites.


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 10.12 328.8 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Added Serbian localization.
 • New Shortcut keys implementation.

Added new messaging system;
2) Fixed some issues in the language detection algorithm.

Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 10.11 326.4 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Redesigned the Pop-up Bubble window.
 • Implemented new technique of positioning the translation button and Pop-up window.
 • Added "Show original" function to the context menu.
 • Added new module to manage data in the Translation History.
 • Updated Italian localization.

Added new messaging system;
2) Fixed some issues in the language detection algorithm.

Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 10.10 318.2 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Added new messaging system;
 • Fixed some issues in the language detection algorithm.
Added new messaging system;
2) Fixed some issues in the language detection algorithm.

Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 10.8 317.3 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Improved the Dictionary appearance in the Translation History.
 • Added Translation History item to the Toolbar button menu.
 • Optimized the History appearance in the same tab.
 • Improved the voice detection for Chinese Simplified and Chinese Traditionallanguages.
 • Improved the Context menu functionality.


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 10.7 316.4 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Improved the text capture mechanism.
 • Optimized the language detection algorithm in ImTranslator module.
 • Enhanced Inline Translator's behavior.


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 10.5 316.3 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Improved the language detection module for Chinese Simplified and Chinese Traditional languages in ImTranslator application.Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 10.1 315.3 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • COMPLETELY REDESIGNED TRANSLATOR FOR FIREFOX
 • Inline Translator, extended Dictionary, access to Google Translate, Microsoft Translator
 • Unique on the fly localization for 22 languagesNote for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.27 167.3 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Solved the appearance of ImTranslator Button on the Firefox toolbar.
 • Fixed the translation issues on Windows 7 and higher.
 • Added the module of operating the Pop-up bubble with temporary settings.


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.26 166.9 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Solved the positioning of ImTranslator Button on the Firefox toolbar.
 • Fixed the issue with Chinese languages in the Pop-up Bubble translator.


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.25 166.9 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Implemented the "Translation loading" visualization.
 • Improved the ability to copy the portion of a text in the Pop-up Bubble translator.
 • Adjusted the visualization of the "Left to Right" / "Right to Left" languages in ImTranslator application.
 • Optimized the language detection functionality.
 • Improved the compatibility with Windows 10.Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.23 168.3 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Added the Auto Hide Pop-up Bubble button with delay (specified in Options).
 • Improved ImTranslator compatibility with Firefox themes appearance.


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.22 167.6 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Fixed the issue with the periodical resetting of the language settings in Pop-up Bubble translator.Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.21 167.6 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Improved the translation speed of Pop-up Bubble translator.Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.20 167.6 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Improved the translation behavior of Pop-up Bubble translator.Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.19 166.4 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Added a new virtual keyboard to ImTranslator.
 • Improved the 'Feedback' tool.Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.18 166.2 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Improved the positioning of Pop-up Bubble translation window.
 • Increased the translation speed in Pop-up Bubble translator.


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.17 166.0 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Optimized the language detection algorithm
 • Increased the speed of translation
 • Improved the language detection module to determine Chinese simplified and traditional;


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.16 164.9 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Optimized the language detection algorithm
 • Tuned up the translation feature for Pop-up Bubble and Google Translate

=================================

Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.15 164.6 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Optimized the language detection algorithm for Chinese Simplified and Chinese Traditional languages
 • Tuned up the feature of inherited custom options during the add-on upgrade, such as back translation, toolbar button and others.

=================================

Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.14.1-signed 164.3 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Improved Pop-up Bubble behavior
 • Optimized the language detection algorithm
 • Updated the Virtual Keyboard functionality for ImTranslator
 • Improved ImTranslator compatibility with Mozilla Firefox for Linux=================================


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.12.1-signed 164.0 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Added the capability to open Webpage translation in the new tab
 • Tuned up the language detection algorithm for webpage translation
 • Retrieved the functionality of the "Original" view in the Webpage translation module=================================


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.11.1-signed 163.3 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Added the capability to open Webpage translation in the new tab
 • Tuned up the language detection algorithm for webpage translation
 • Retrieved the functionality of the "Original" view in the Webpage translation module=================================


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.10.1-signed 163.3 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Added the module to translate secured (HTTPS) web page
 • Optimized the special characters' pre-processing module in Pop-up Bubble Translator and Google Translate applications=================================


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.9.1-signed 163.2 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Redesigned Google Translate and Bubble Translator applications
 • Optimized the Pop-up Bubble Translator's behavior
 • Facilitated the access to ImTranslator Options
 • Increased the size of translation to 10,000 characters

=================================


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.7.1-signed 162.5 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Added the source language drop-down menu in Pop-up Bubble Translator.
 • Added the 'Switch languages' function in the Pop-up Bubble Translator.
 • Added the 'Lock-in language' checkbox to secure the source language in the Pop-up Bubble Translator.
 • Added 'OK' button to the Bubble Translator Options to save new settings directly from the Pop-up Bubble.
 • Improved the Pop-up Bubble visibility during the webpage scrolling.
 • Refined the stability of Pop-up Bubble enable/disable settings.
 • Optimized the language auto detection algorithm in the Pop-up Bubble Translator.
 • Redesigned the Pop-up Bubble settings.
 • Improved the translation result for Chinese and Japanese languages in the Pop-up Bubble Translator.

=================================


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.6.1-signed 160.5 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Improved the translation speed performance of ImTranslator: Google Translate module
 • Optimized the 'Text to Speech' algorithm
 • Improved Pop-up Bubble translation engine
 • Refine Pop-up Bubble enable/disable settings

=================================


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.

Verze 8.3.1-signed 156.0 kB Podporuje Firefox 1.0 a novější

Enhancements:

 • Improved ImTranslator compatibility with Mozilla Firefox for Linux
 • Updated the Virtual Keyboard functionality for ImTranslator
 • Improved Pop-up Bubble behavior
 • Optimized the language detection algorithm
 • Updated the add-on's compatibility to work with Firefox 35.*

=================================


Note for NoScript users:

The known issue that may disturb ImTranslator functionality is the incompatibility with NoScript add-on.

If you use NoScript add-on for Firefox, add imtranslator.net to the NoScript add-on Whitelist.

To do it, go to Tools-> Add-ons-> Extensions-> NoScript-> Options-> Whitelist.