Historie verzí doplňku Image Block

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1 18.4 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

- Fixed toolbar button relocation.
- Fixed initial block / unblock display issue.
- Added French language support
- Added tooltip information

Verze 2.0 17.4 kB Podporuje Firefox 1.5 - 3.7a1pre