Historie verzí doplňku HAR Export Trigger

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.5.0-beta.7 134.2 KiB Podporuje Firefox 42.0a1 - 56.*