Historie verzí doplňku Github List Bugzilla Bugs

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6.1-signed 169.9 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Open Bugzilla list of bugs instead of individual bugs in tabs when the "open all" link is clicked.

Verze 0.5.1-signed 169.9 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Fixes the addon after github updated their markup.

Verze 0.4.1-signed 169.9 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Anchored the URL to ensure this happens only on github and cleaned up the code.