Historie verzí doplňku Github List Bugzilla Bugs

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0 8.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 - *, Firefox 48.0 a novější

It's fixed! Github changed some of their HTML and broke this some time ago, and this version fixes that. This is also a WebExtension and should install and work in all current and pre-release versions of Firefox!

Verze 0.6.1-signed.1-signed 174.2 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 43.*

Open Bugzilla list of bugs instead of individual bugs in tabs when the "open all" link is clicked.