Historie verzí doplňku Form History Control

33 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.4 99.0 KiB Podporuje Firefox 3.0.9 - 3.7a3pre, SeaMonkey 2.0a3 - 2.1a1pre

- Fixed some translations errors for locales de-DE, nl-NL, pt-BR and ru-RU (the formhistory.properties file contained some strange characters due to utf-8 translation problems uploading to Babelzilla)

Verze 1.1.3 93.0 KiB Podporuje Firefox 3.0.9 - 3.7a1pre, SeaMonkey 2.0a3 - 2.1a1pre

* added locales for de-DE, pt-BR, ru-RU, es-ES
* about dialog: getting info from install.rdf locale independent (creator/homepage)
* updated maxversion of firefox from 3.6a1pre to 3.7a1pre
* updated maxversion of seamonkey to 2.1a1pre

Verze 1.1.0 83.0 KiB Podporuje Firefox 3.0.9 - 3.6a1pre, SeaMonkey 2.0a3 - 2.0b1

* Added compatibility for Flock 2.*
* Added fr-FR locale (thanks to Jojaba and Nico@nc - babelzilla)
* install.rdf: removed contributors/translators from locale dependant metadata
* About dialog: support href links in translator tags
* Changed location for cleanup database to survive updates