Historie verzí doplňku Easy Screenshot

14 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.53 104.0 KiB Podporuje Firefox 51.0 a novější

Verze 2.52 102.9 KiB Podporuje Firefox 51.0 a novější

Verze 2.51 102.7 KiB Podporuje Firefox 51.0 a novější

Verze 1.2.8 160.4 KiB Podporuje Firefox 38.0 a novější

Verze 1.2.7.2 151.3 KiB Podporuje Firefox 38.0 a novější

Verze 1.2.7.1 135.7 KiB Podporuje Firefox 38.0 a novější

Verze 1.2.5.1.1-signed 130.5 KiB Podporuje Firefox 29.0 a novější

Verze 1.2.3.1-signed 120.6 KiB Podporuje Firefox 29.0 a novější

提供更强大的编辑器功能,更美观的界面,以及快捷键支持。

Verze 0.3.4.1-signed 66.2 KiB Podporuje Firefox 29.0 a novější

对 Mac Retina 显示屏提供高分辨率图标支持。

Verze 0.3.3.1-signed 56.7 KiB Podporuje Firefox 29.0 a novější

Verze 0.3.2.2.1-signed 58.1 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 0.3.2.1.1-signed 57.9 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 0.2.1.1.1-signed 10.3 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Verze 0.2.1.1-signed 10.2 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější