Historie verzí doplňku Cards

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.98 108.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.0.*