Historie verzí doplňku Capture & Print

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.9.3.1-signed.1-signed 17.7 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

- Fixed Firefox 36+ compatibility.

Verze 0.1.9.2.1-signed.1-signed 17.6 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Added Australis support.

Verze 0.1.9.0.1-signed.1-signed 15.2 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

✔ Improved how the html document is detected. Thanks to Alpengreis for reporting a issue with the former method.

Verze 0.1.8.3.1-signed.1-signed 15.2 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

✔ Improved how the ToolBar Icon is added.

Verze 0.1.8.2.1-signed.1-signed 15.1 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

✔ You can now turn off all the "Success Messages".

Verze 0.1.8.1-signed.1-signed 15.1 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

✔ You can now turn off the "Success Messages"

Verze 0.1.7.1-signed.1-signed 15.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 a novější

✔ Using either MMB or RMB on the toolbar button will save on the clipboard the whole page or just the visible area, respectively. The ToolTip will remind you the actions.

(MMB = middle-mouse-button, RMB = right-mouse-button)

Verze 0.1.6.1-signed.1-signed 14.7 KiB Podporuje Firefox 8.0a1 a novější

✔ Added warning for non-HTML documents.

Verze 0.1.5.1-signed.1-signed 14.6 KiB Podporuje Firefox 8.0a1 a novější

✔ This version let's you forward the captured area to the clipboard rather than the printer if the CTRL key is used while capturing.

Verze 0.1.4.1-signed.1-signed 14.1 KiB Podporuje Firefox 8.0a1 a novější