Historie verzí doplňku Српски речник - Serbian Dictionary

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.20 973.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 12.0 - 39.0, Firefox 2.0 - 50.*, Mobilní 10.0 - 38.*, SeaMonkey 1.1a - 2.36, Thunderbird 2.0 - 38.*

Verze 0.18 1.1 MiB Podporuje Firefox 2.0 - 38.*, SeaMonkey 1.1a - 2.36, Thunderbird 2.0 - 38.*

URL Home Page changed.

Verze 0.17 1.1 MiB Podporuje Firefox 2.0 - 38.*, SeaMonkey 1.1a - 2.36, Thunderbird 2.0 - 38.*

This is updated version of Dictionary with files from sr.OpenOffice.Org project.
http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sr