ab.mozilla

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên ab.mozilla
Người dùng kể từ April 2, 2009
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

BlunderDelay

Locked by error message pop-up window Rated 3 out of 5 stars

This is an important Extension, but if occurs an error that displays a pop-up window (Example: a "Send Message Error" pop-up window shown because smtp failed.), this Extension will stop working until the pop-up window is closed.

Please, how can I disable pop-up windows, those are preventing execution of this Extension or of other events.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.5.2).