Đánh giá

Almost perfect

The Death Star 2 orbited the forest moon Endor, not Tatooine , as depicted. Otherwise an excellent theme which I saved in my favorites. Thank you Officefangirl86.

Rated 4 out of 5 stars bởi rgousse vào May 11, 2015

It's the Death Star.

Rated 4 out of 5 stars bởi SirSalem13 vào June 10, 2013

DEATH star fun

this is cool thanks.

Rated 3 out of 5 stars bởi brozilla1 vào August 8, 2012

Xem tất cả 6 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.