Anpassa Firefox

Tillägg låter miljontals Firefox-användare förbättra sin webbupplevelse. Om du har kunskap inom HTML, JavaScript och CSS, har du redan alla de kunskaper som behövs för att skapa ett bra tillägg.

Lär dig hur man skapar ett tillägg

Porta ett Chrome-tillägg

Firefox stöder WebExtension API, som i de flesta fall är kompatibla med tilläggs API:er som stöds av Chrome, Opera och Edge, så dina tillägg kommer att kunna köras i Firefox utan några större förändringar.

Lär dig hur

Publicera ditt tillägg

Har du redan ett tillägg klart? Skicka in ditt tillägg eller tema för att listas på addons.mozilla.org eller signera och distribuera ditt tillägg på egen hand.

Logga in

Förlopp i tilläggsutveckling

WebExtensions är nu standard för tilläggsutveckling i Firefox. Du behöver uppdatera dina äldre tillägg för att behålla kompatibilitet.

Lär dig hur

Senaste nytt

Läs mer i vår blogg

Verktyg