Samlingar

Samlingar är grupper av närligande tillägg som vem som helst kan skapa och dela med sig av. Utforska samlingar skapade av andra eller skapa din egen.

Subscribe

Thunderbird Add-ons? Here's Some Great Ones! av Ken Saunders

Thunderbird add-ons that I've either used for years, or tested and highly suggest.

1 400 followers

Mozilla Labs Messaging Add-ons av Mozilla Messaging

The add-ons included in this collection are all ones that are part of the messaging category on Mozilla Labs: https://mozillalabs.com/messaging/

178 followers