Strata Aero 的图标

Strata Aero 3.5.004 需要重启

作者: Xavius

The default Firefox 3 theme for Vista, now for Windows XP too!