Robert Katić

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Robert Katić
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

SearchWP

Jump-to-word buttons and highlighting for the search box content

Rated 5 out of 5 stars (143)
19.942 người dùng19.942 người dùng

EHTip

Word translation in tooltip with English⟷Croatian dictionary already incorporated.

Rated 5 out of 5 stars (65)
3.371 người dùng3.371 người dùng

ResetSearchbar

Some useful reset functionalities to searchbar.

Rated 5 out of 5 stars (19)
518 người dùng518 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.