Robert Katić

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Robert Katić
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

SearchWP Bắt buộc khởi động lại

Jump-to-word buttons and highlighting for the search box content

Rated 5 out of 5 stars (140)
15.100 người dùng15.100 người dùng

EHTip Bắt buộc khởi động lại

Word translation in tooltip with English⟷Croatian dictionary already incorporated.

Rated 5 out of 5 stars (64)
1.324 người dùng1.324 người dùng

ResetSearchbar Bắt buộc khởi động lại

Some useful reset functionalities to searchbar.

Rated 5 out of 5 stars (17)
220 người dùng220 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.