Robert Katić

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Robert Katić
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

SearchWP Requires Restart

Jump-to-word buttons and highlighting for the search box content

Rated 5 out of 5 stars (145)
19.052 người dùng19.052 người dùng

EHTip Requires Restart

Word translation in tooltip with English⟷Croatian dictionary already incorporated.

Rated 5 out of 5 stars (73)
2.578 người dùng2.578 người dùng

ResetSearchbar Requires Restart

Some useful reset functionalities to searchbar.

Rated 5 out of 5 stars (19)
379 người dùng379 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.