H.Ogi

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên H.Ogi
Trang chủ http://hogi.sakura.ne.jp/en/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 10 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Check and Send

Check the message contents and addresses before you send the message...

Rated 4 out of 5 stars (31)
21.592 người dùng21.592 người dùng

Tag Toolbar

Add toolbar for toggling tags.

Rated 4 out of 5 stars (45)
16.256 người dùng16.256 người dùng

Google Contacts

Access to Google contacts and synchronize them with Thunderbird address books.

Rated 3 out of 5 stars (313)
39.126 người dùng39.126 người dùng

Evernote Tab

Add a button and a menu to open Evernote in tab.

Rated 3 out of 5 stars (7)
3.841 người dùng3.841 người dùng

EnForward

Save your email into Evernote by forwarding it to Evernote email address.
Before you use it, you need to specify your Evernote email address (see the screenshot).

This function can be invoked by "Forward to Evernote" in the context menu.

Rated 5 out of 5 stars (5)
2.122 người dùng2.122 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.