H.Ogi

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên H.Ogi
Trang chủ http://hogi.sakura.ne.jp/en/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 10 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Check and Send Bắt buộc khởi động lại

Check the message contents and addresses before you send the message...

Rated 4 out of 5 stars (30)
13.222 người dùng13.222 người dùng

Google Contacts Bắt buộc khởi động lại

Access to Google contacts and synchronize them with Thunderbird address books.

Rated 3 out of 5 stars (301)
419 người dùng419 người dùng

Tag Toolbar Bắt buộc khởi động lại

Add toolbar for toggling tags.

Rated 4 out of 5 stars (56)
14.385 người dùng14.385 người dùng

Maximize Message Pane Bắt buộc khởi động lại

Maximize message pane by collapsing the thread pane. You can read a message in larger area without opening a new message window...

Rated 4 out of 5 stars (27)
2.087 người dùng2.087 người dùng

EnForward Bắt buộc khởi động lại

Save your email into Evernote by forwarding it to Evernote email address.
Before you use it, you need to specify your Evernote email address (see the screenshot).

This function can be invoked by "Forward to Evernote" in the context menu.

Rated 4 out of 5 stars (6)
1.743 người dùng1.743 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.