viper32

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên viper32
Người dùng kể từ January 18, 2012
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

mine vocaloid

Rated 5 out of 5 stars

Good job! My favourite miku~
How pretty she is!