Richard Quirk

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Richard Quirk
Trang chủ http://quirk.es/
Người dùng kể từ November 12, 2011
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Toggle JavaScript Enabled

Toggle whether JavaScript is enabled globally or not. Adds a menu entry and an icon to the URL/title bar.

Rated 4 out of 5 stars (11)
6.381 người dùng6.381 người dùng

Smiley Fixer Requires Restart

Fixes Wingding Smileys in Outlook-generated emails

Rated 5 out of 5 stars (17)
4.965 người dùng4.965 người dùng

Đánh giá Của tôi

Share to Bottom

Great Rated 5 out of 5 stars

Does the job. I hate sharing ;)

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.0.1-signed). 

Forum Fixer

Rated 5 out of 5 stars

I'm the original author of this add-on, but no longer have access to this account. The add-on lives on as a greasemonkey script at http://userscripts.org/scripts/show/26289