Doug G

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Doug G
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

QuickJava Bắt buộc khởi động lại

Allows quick enable and disable of Javascript, Cookies, Image Animations, Flash, Silverlight, Images, Stylesheets and Proxy from the Toolbar. This is great for increasing security or decreasing bandwidth. (Read details for info on Java with FF52+!)

Rated 5 out of 5 stars (190)
187.738 người dùng187.738 người dùng

Đánh giá Của tôi

Puzzle Bars

Rated 5 out of 5 stars

I love the location bar toolbar... make use of that wasted space!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1-signed).