QuickUploader

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên QuickUploader
Người dùng kể từ August 17, 2011
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Quicktext

Rated 5 out of 5 stars

You can find the newest version for Thunderbird 6 here: http://extensions.hesslow.se/extension/4/Quicktext/

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.9.10.1).