Anonymous-5843412

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Anonymous-5843412
Địa điểm Oklahoma, USA
Nghề nghiệp Software Engineer
Người dùng kể từ Tháng 8. 4, 2011
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Đánh giá Của tôi

SmartTemplate

Rated 5 out of 5 stars

Users who have upgraded to Thunderbird 9.0+ can switch to SmartTemplate4.

https://addons.mozilla.org/en-us/thunderbird/addon/smarttemplate4/