GNOME Integration Team

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên GNOME Integration Team
Trang chủ https://github.com/gnome-integration-team/
Người dùng kể từ Tháng sáu 6, 2011
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

GNOME 3 Bắt buộc khởi động lại

GNOME 3 theme for Firefox — Previously known as "Adwaita"

Rated 5 out of 5 stars (118)
164 người dùng164 người dùng

GNOME Theme Tweak

Extension for customizing GNOME theme.

Rated 4 out of 5 stars (18)
3.121 người dùng3.121 người dùng

Adwaita-Thunderbird Bắt buộc khởi động lại

GNOME 3 Adwaita theme for Thunderbird

Rated 4 out of 5 stars (9)
3 người dùng3 người dùng

Đánh giá Của tôi

FxButton (discontinued)

Right click toolbar, "Customize…" Rated 4 out of 5 stars

If you install this extension, make sure you right-click the toolbar, select "Customize…", and drag the "Firefox" menu icon to your toolbar.

(Ideally, this extension should add the icon to your toolbar automatically.)

…but, overall, it's a great addition to make Firefox feel more at home when using GNOME! (:

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.2.1-signed).