prikje

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên prikje
Người dùng kể từ October 20, 2010
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Xmarks Sync

Best sync ever Rated 5 out of 5 stars

Tried several other sync progs but none nearly as good as x-mars ( not even firefox sync...sorry guys)
Ever so happy the keep existing !
Hip hip hooray for X-marks !!!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.9.2.1-signed). 

Woordenboek Nederlands

Rated 1 out of 5 stars

geeft verschrikkelijk veel spelfouten die er geen zijn.
Zware teleurstelling met vorige versie.
Absolute afrader !

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.0.0).