Tuttibooks.com

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Tuttibooks.com
Địa điểm Minnesota
Nghề nghiệp CTO, Executive Consultant and Entrepreneur
Người dùng kể từ June 25, 2010
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Xmarks Sync

Rated 5 out of 5 stars

love this product

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.9.9.1-signed). 

Google Shortcuts - All Google Services at a glance

Rated 5 out of 5 stars

Great, love it.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.6.1-signed.1-signed).  This user has a previous review of this add-on.

Google Shortcuts - All Google Services at a glance

Rated 5 out of 5 stars

Great add on

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.6.1-signed.1-signed). 

Firefox blue horizon

Rated 5 out of 5 stars

Nice job in working with dark colors and making content readable.

Fx Cut Metal

Rated 5 out of 5 stars

Great design

LiteFox customized

Rated 5 out of 5 stars

Real nice design and great colors. Great Job.

Fire Fox Grau Blau

Rated 5 out of 5 stars

Great job. Nice design and easy to read.

ColorfulFox

Rated 5 out of 5 stars

Love it

Greasemonkey

Rated 5 out of 5 stars

This is a need to have for sure.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.8.20100408.6). 

CheckFox

Rated 5 out of 5 stars

Totally awesome. Thanks saves me alot of time.
Allie Gentry
Tuttibooks.com

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.9.1.1-signed.1-signed).