philiKON

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên philiKON
Trang chủ http://philikon.de
Người dùng kể từ December 10, 2009
Số tiện ích được phát triển 4 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

BarTab Lite

BarTab Lite is the alcohol free version of BarTab. (Not really.)

Rated 4 out of 5 stars (53)
21.779 người dùng21.779 người dùng

Vertical Tabs

Vertical Tabs for Firefox with a space-efficient native look & feel.

Rated 3 out of 5 stars (193)
1.599 người dùng1.599 người dùng

BarTab Requires Restart

Drink now, pay later: put your tabs on your bar tab!

Rated 5 out of 5 stars (373)
1.021 người dùng1.021 người dùng

about:synckey

View your Sync Key on your mobile device to set up Sync on a desktop computer.

Rated 2 out of 5 stars (2)
32 người dùng32 người dùng

Đánh giá Của tôi

Download Statusbar

Rated 5 out of 5 stars

This is pretty close to how Firefox should manage and present downloads. See http://philikon.wordpress.com/2010/02/16/firefox-download-manager/ for further thoughts.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.9.6.7). 

Source Viewer Tab

Rated 5 out of 5 stars

Small gem that fixes one of those many little inconsistencies in Firefox's default setup.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.3.2010020301).