Standard8

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Standard8
Người dùng kể từ October 18, 2007
Number of add-ons developed 4 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Extra Folder Columns Nên dùng

This extension is for those TB3 users who want the multiple-columns view that TB2 allowed

Rated 4 out of 5 stars (236)
160.393 users

Google Search for Thunderbird

Adds Google Search to Thunderbird

Rated 3 out of 5 stars (11)
11.548 users

Dropbox for Filelink

Add Dropbox support to Thunderbird's Filelink feature.

Rated 4 out of 5 stars (34)
19.378 users

Tinderstatus

the status of Mozilla tinderboxen in the statusbar

Rated 3 out of 5 stars (1)
46 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.