The BiDi UI Team

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên The BiDi UI Team
Trang chủ http://bidiui.mozdev.org
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

BiDi Mail UI Bắt buộc khởi động lại

Direction control and BiDi-related charset misdetection correction

Rated 4 out of 5 stars (27)
3.065 người dùng3.065 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.