The BiDi UI Team

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên The BiDi UI Team
Trang chủ http://bidiui.mozdev.org
Người dùng kể từ March 5, 2007
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

BiDi Mail UI

Direction control and BiDi-related charset misdetection correction

Rated 4 out of 5 stars (24)
3.402 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.