marioalv

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên marioalv
Địa điểm Costa Rica
Trang chủ http://marioalv2.wordpress.com/
Người dùng kể từ Tháng sáu 18, 2008
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Babylon Dictionary Word Search Bắt buộc khởi động lại

Find the definition for a selected word in a web page or an email.
Right click over the selected word, choose the option "Search in Babylon" and that's it! You will have a new window with the definition of the selected word.

Rated 4 out of 5 stars (44)
2.032 người dùng2.032 người dùng

Reporter For Fennec Bắt buộc khởi động lại

Problem reporting system to use with Fennec.

Chưa được xếp hạng
0 người dùng0 người dùng

WhiteSmoke Dictionary Utilities Bắt buộc khởi động lại

Find definition, translation and check grammar for the selected text using WhiteSmoke online service

Rated 1 out of 5 stars (4)
33 người dùng33 người dùng

Đánh giá Của tôi

Thumbnail Zoom

Rated 5 out of 5 stars

Very useful addon. Nice and simple. Good work.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0). 

Destroy the Web

Rated 5 out of 5 stars

Very amusing game.
The music and the animation are very cool features.
Everybody should be destroying websites right now ;)

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.9.1).