htamas

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên htamas
Người dùng kể từ June 15, 2008
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

StartupMaster

Asks for the master password at startup (fixes multiple password prompt)

Rated 4 out of 5 stars (241)
19.382 người dùng19.382 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.