htamas

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên htamas
Người dùng kể từ June 15, 2008
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

StartupMaster No Restart

Asks for the master password at startup (fixes multiple password prompt)

Rated 4 out of 5 stars (188)
13.357 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.