marcoleipert

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên marcoleipert
Địa điểm Fernwald-Steinbach
Người dùng kể từ May 21, 2008
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Another Restart Button Bắt buộc khởi động lại

Another Restart Button

Chưa được xếp hạng
1 người dùng1 người dùng

Đánh giá Của tôi

Charamel

Rated 4 out of 5 stars

Great theme.
But...
To add a new tab i can click in all of the empty place in right of the tabs. I think its better to click to the little round button with the + to add a theme. i hope you unterstand.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.4.2.1-signed). 

Silvermel

Rated 4 out of 5 stars

nice theme. i like it. good work

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.0).