marcoleipert

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên marcoleipert
Địa điểm Fernwald-Steinbach
Người dùng kể từ May 21, 2008
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Chưa được xếp hạng

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Another Restart Button

Another Restart Button

Chưa được xếp hạng
16 users

Đánh giá Của tôi

Charamel

Rated 4 out of 5 stars

Great theme.
But...
To add a new tab i can click in all of the empty place in right of the tabs. I think its better to click to the little round button with the + to add a theme. i hope you unterstand.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.4.2.1-signed). 

Silvermel

Rated 4 out of 5 stars

nice theme. i like it. good work

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.0).