Paul Kolomiets

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Paul Kolomiets
Người dùng kể từ May 21, 2008
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Flexible Identity Requires Restart

Selects an identity based on the recipients list when sending an email

Rated 4 out of 5 stars (26)
1.586 người dùng1.586 người dùng

FF History Requires Restart

Button on the window title, which lets you quickly view the history of recently visited tabs and windows.

Rated 4 out of 5 stars (8)
244 người dùng244 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.