Paul Kolomiets

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Paul Kolomiets
Người dùng kể từ Tháng năm 21, 2008
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Flexible Identity Bắt buộc khởi động lại

Selects an identity based on the recipients list when sending an email

Rated 4 out of 5 stars (27)
1.120 người dùng1.120 người dùng

FF History Bắt buộc khởi động lại

Button on the window title, which lets you quickly view the history of recently visited tabs and windows.

Rated 4 out of 5 stars (9)
99 người dùng99 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.