Emu's Common Addons

bởi Emu

20 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

Adblock Plus bởi Wladimir Palant

Rated 5 out of 5 stars 4.934 đánh giá

20.572.265 users

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

QuickJava bởi Doug G

Rated 5 out of 5 stars 251 đánh giá

263.862 users

Allows quick enable and disable of Java, Javascript, Cookies, Image Animations, Flash, Silverlight, Images, Stylesheets and Proxy from the Toolbar. This is great for increasing security or decreasing bandwidth.

Flashblock bởi Philip Chee

Rated 4 out of 5 stars 1.163 đánh giá

725.875 users

Không bao giờ bị khó chịu bởi hoạt hình Flash nữa! Tiện ích này chặn Flash để chúng không gây cản trở khi duyệt web, nhưng nếu bạn vẫn muốn xem, chỉ cần nhấp chuột...

PDF Download bởi Nitro PDF Software

Rated 2 out of 5 stars 682 đánh giá

123.998 users

Dùng PDF Download để làm bất cứ điều gì bạn thích với tập tin PDF. Giành lại quyền điều khiển và loại bỏ các rắc rối với trình duyệt, chỉ cần xem PDF trực tiếp trong Firefox dưới dạng HTML, và dùng thanh công cụ Web-sang-PDF mới tinh để lưu và chia

Nightly Tester Tools bởi Automation Development, Tony Mechelynck, khác

Rated 4 out of 5 stars 189 đánh giá

36.812 users

Useful tools for the nightly tester.

Googlebar Lite bởi Jonah Bishop

Rated 4 out of 5 stars 120 đánh giá

27.251 users

A light-weight Google search toolbar for Firefox. Offers 14 search types, Google search suggestions (in 5.0+), search history auto-completion, a customizable toolbar, search word highlighting, and more.

Dictionary Switcher bởi Dao Gottwald, MrWarper

Rated 4 out of 5 stars 169 đánh giá

23.648 users

Toggles dictionaries automatically or manually and displays the currently selected one

AutoCopy bởi Autocopy, Michael Lidman

Tải xuống Ngay

Thử nghiệm

Rated 4 out of 5 stars 521 đánh giá

22.501 users

Select text and it's automatically copied to the clipboard. Also pastes on middle click.

Hide Menubar bởi yuoo2k

Supports to hide Menu Bar automatically, you can press the ALT key to show it temporarily.

Bulgarian Dictionary bởi Emu

Rated 4 out of 5 stars 18 đánh giá

8.646 users

Bulgarian spellchecking...

CoLT bởi Jonah Bishop

Rated 5 out of 5 stars 93 đánh giá

7.505 users

CoLT (short for "Copy Link Text") makes it easy to copy either a link's text, or both the link text and its URL in a format you specify. This non-invasive extension simply appears as context menu items when you right-click a link. Fully customizable!

Password Hasher bởi scooper

Rated 4 out of 5 stars 51 đánh giá

2.564 users

Better security without bursting your brain

BBCodeXtra bởi flod

BBCodeXtra is an extension, compatible with Mozilla FireFox and Seamonkey, which adds to the context menu new commands to insert BBCode/Html/XHtml codes in an easy and fast way...

UrlCorrector bởi durilka, Vasiliy Temnikov

Rated 4 out of 5 stars 65 đánh giá

3.958 users

Type web addresses always in Latin letters no matter of your current keyboard layout.

BarTab bởi philiKON

Rated 4 out of 5 stars 454 đánh giá

2.755 users

Drink now, pay later: put your tabs on your bar tab!
  1. 1
  2. 2
Kết quả 115 của 20

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Được xem Gần đây