Emu's Common Addons

bởi Emu

20 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

Adblock Plus bởi Wladimir Palant

Rated 5 out of 5 stars 4.920 đánh giá

19.418.734 users

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Flashblock bởi Philip Chee

Không bao giờ bị khó chịu bởi hoạt hình Flash nữa! Tiện ích này chặn Flash để chúng không gây cản trở khi duyệt web, nhưng nếu bạn vẫn muốn xem, chỉ cần nhấp chuột...

QuickJava bởi Doug G

Allows quick enable and disable of Java, Javascript, Cookies, Image Animations, Flash, Silverlight, Images, Stylesheets and Proxy from the Toolbar. This is great for increasing security or decreasing bandwidth.

PDF Download bởi Nitro PDF Software

Rated 2 out of 5 stars 680 đánh giá

119.962 users

Dùng PDF Download để làm bất cứ điều gì bạn thích với tập tin PDF. Giành lại quyền điều khiển và loại bỏ các rắc rối với trình duyệt, chỉ cần xem PDF trực tiếp trong Firefox dưới dạng HTML, và dùng thanh công cụ Web-sang-PDF mới tinh để lưu và chia

Googlebar Lite bởi Jonah Bishop

A light-weight Google search toolbar for Firefox. Offers 14 search types, Google search suggestions (in 5.0+), search history auto-completion, a customizable toolbar, search word highlighting, and more.

Nightly Tester Tools bởi Automation Development, Tony Mechelynck, khác

Rated 4 out of 5 stars 189 đánh giá

36.994 users

Useful tools for the nightly tester.

AutoCopy bởi Autocopy, Michael Lidman

Tải xuống Ngay

Thử nghiệm

Rated 4 out of 5 stars 521 đánh giá

22.355 users

Select text and it's automatically copied to the clipboard. Also pastes on middle click.

Dictionary Switcher bởi Dao Gottwald, MrWarper

Rated 4 out of 5 stars 167 đánh giá

20.399 users

Toggles dictionaries automatically or manually and displays the currently selected one

Hide Menubar bởi yuoo2k

Supports to hide Menu Bar automatically, you can press the ALT key to show it temporarily.

CoLT bởi Jonah Bishop

CoLT (short for "Copy Link Text") makes it easy to copy either a link's text, or both the link text and its URL in a format you specify. This non-invasive extension simply appears as context menu items when you right-click a link. Fully customizable!

Bulgarian Dictionary bởi Emu

Rated 4 out of 5 stars 17 đánh giá

8.592 users

Bulgarian spellchecking...

UrlCorrector bởi durilka, Vasiliy Temnikov

Type web addresses always in Latin letters no matter of your current keyboard layout.

BBCodeXtra bởi flod

BBCodeXtra is an extension, compatible with Mozilla FireFox and Seamonkey, which adds to the context menu new commands to insert BBCode/Html/XHtml codes in an easy and fast way...

Password Hasher bởi scooper

Rated 4 out of 5 stars 51 đánh giá

2.496 users

Better security without bursting your brain

BarTab bởi philiKON

Rated 4 out of 5 stars 454 đánh giá

2.796 users

Drink now, pay later: put your tabs on your bar tab!
  1. 1
  2. 2
Kết quả 115 của 20

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Được xem Gần đây