Gặp gỡ Nhà phát triển HabuL

legolas558

Đề nghị đóng góp US$ 5,00

hoặc

Thích dùng tiện ích này?

Nhà phát triển tiện ích này đề nghị bạn hỗ trợ một khoản tài chính nhỏ cho việc phát triển.

Tại sao HabuL được tạo ra?

I forked and updated this addon because I used it very often and I find it as an useful tool to fight back spam. I strongly agree with the Knujon initiative

Cái gì tiếp theo cho HabuL

I will keep mantaining it

About the Developer

Thông tin về Nhà phát triển
Tên legolas558
Người dùng kể từ March 23, 2010
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars