Đánh giá

Excelente

Rated 5 out of 5 stars bởi Isaac Avila vào September 11, 2015 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

The best theme ever!

Thank you for creating it.

Rated 5 out of 5 stars bởi adabam vào February 17, 2014 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

nice theme bro ;D

Rated 4 out of 5 stars bởi Angel Jaegerjaquez vào August 4, 2013

Xem tất cả 17 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.