Đánh giá

nice!

Rated 5 out of 5 stars bởi karisma vào March 2, 2015

Excelente

Gostei muito, deixa uma aparência leve ao navegador.

Rated 5 out of 5 stars bởi Fabricio Biazzotto vào February 22, 2015

Looks great, it really should be the default theme!

Rated 5 out of 5 stars bởi M L Noone vào October 23, 2014

Xem tất cả 36 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.