Đánh giá

welcome!

its well-done

Rated 4 out of 5 stars bởi Anonymous user 33db8a vào February 20, 2016

Клёвая!

Rated 5 out of 5 stars bởi spg74 vào August 26, 2015

Famous Firefox B

Imo the second best theme for SeaMonkey. The first is default.
Is that the official Firefox B theme by Mozilla, you're the author, correct?

Rated 5 out of 5 stars bởi dekadenz vào August 9, 2015

Xem tất cả 40 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.